سرامیک پیروزی رضاییان پرسپولیس طرفداران

سرامیک: پیروزی رضاییان پرسپولیس طرفداران هواداران پرسپولیس رامین رضاییان رامین رضاییان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فقر با پاشیدن پول حل نمی‌شود / ربیعی

غل‌وزنجیر شرکت‌ها از پای نظام رفاهی باز می‌شود | باید به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بپردازیم 

فقر با پاشیدن پول حل نمی‌شود / ربیعی

ربیعی: فقر با پاشیدن پول حل نمی شود

عبارات مهم : صندوق

غل وزنجیر شرکت ها از پای نظام رفاهی باز می شود | باید به سرمایه گذاری در صندوق ها بپردازیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «ما از بنگاه داری باید بیرون آییم، نه این که پول را حراج کنیم.»

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی در جلسه استضاح خود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «فقط 20 سال برنامه می خواهد، فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همان طور که اشتغال با پاشیدن پول حل نمی شود.»

فقر با پاشیدن پول حل نمی‌شود / ربیعی

وی افزود: «در حوزه های کارگری کارهای زیادی شده است هست. پیشی گرفتن مزد از تورم، سیاستی بوده که ما اجرا کردیم.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بخشی از وظایف من در صندوق ها و شرکت ها بوده هست. شما اندازه ای که این صندوق های در اختیار وزارتخانه ما در تولید ناخالص ملی کشور دارد را ببینید. ما در مجموع 1.4 اقتصاد کشور هستیم. شما 17 صندوق دارید که ستادها و نهادها و دستگاه های متفاوت دارند و من فقط خوشحالم که فقط شستا زیر ذره بین است.»

غل‌وزنجیر شرکت‌ها از پای نظام رفاهی باز می‌شود | باید به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بپردازیم 

ربیعی تصریح کرد: «از همین جاست که ما اصلاح ساختار را شروع کردیم. این افتخاری است که من در این جا دنبال کردم.»

وی متذکر شد: «من به عنوان نظریه مبارزه با فساد اعتقاد دارم که باید به سمت غیربنگاه داری برویم. این همه پرونده رو شد و این همه مسایل رو شد، کدام یک به وزارتخانه من مربوط بود؟»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «من اعتقاد دارم تیم سالمی را داشتم و روندی سالم در این جا مشغول به کار بوده است.»

فقر با پاشیدن پول حل نمی‌شود / ربیعی

ربیعی تصریح کرد: «من ثبات مدیریت را در شرکت تامین اجتماعی حفظ کردم. من امروز استیضاح می شوم به خاطر پرونده ای که خودم باز کردم و آژیری که خودم روشن کردم.»

وی خاطرنشان کرد: «ما از بنگاه داری باید بیرون آییم، نه این که پول را حراج کنیم.»

غل‌وزنجیر شرکت‌ها از پای نظام رفاهی باز می‌شود | باید به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بپردازیم 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «ما کج شخصی سازی را دنبال کردیم. مگر من رفتم این شرکت ها را آوردم. 80 درصد سود امروز جهت 20 درصدی است که خودمان سرمایه گذاری کردیم.»

ربیعی با بیان این که من می خواهم غل وزنجیر شرکت ها را از پای نظام رفاهی باز کنم، عنوان کرد: «ما باید به سرمایه گذاری در صندوق ها و پول افزایی در صندوق ها بپردازیم. باید ببینیم کجی از کجا شروع شد و از همان جا کار را شروع کنیم.»

فقر با پاشیدن پول حل نمی‌شود / ربیعی

وی خاطرنشان کرد: «من مسوول تثبیت شغل هستم. ما قطعا با تعداد زیاد بیکاری شروع کنیم. ما معالجه کردیم که این شرکت ها به بیماری نرسند.»

واژه های کلیدی: صندوق | علی ربیعی | وزیر تعاون | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog