سرامیک پیروزی رضاییان پرسپولیس طرفداران

سرامیک: پیروزی رضاییان پرسپولیس طرفداران هواداران پرسپولیس رامین رضاییان رامین رضاییان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین وزیران دولت دوازدهم هستند که این هفته با حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به پرسش های نمایندگان پاسخ می دهند.

رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

عبارات مهم : ایران

وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین وزیران دولت دوازدهم هستند که این هفته با حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به پرسش های نمایندگان پاسخ می دهند.

به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.

رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

براساس دستور هفتگی مجلس، سؤال های هشت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این هفته در مجلس بررسی می شود.

همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته با حضور در مجلس به سؤال یکسان جلال محمودزاده و عبدالکریم حسین زاده نمایندگان مردم مهاباد و نقده و اشنویه (یک سوال) و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه از (یک سوال) پاسخ می دهد.

وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین وزیران دولت دوازدهم هستند که این هفته با حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به پرسش های نمایندگان پاسخ می دهند.

نمایندگاه این هفته به ادامه پیگیری به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین وظیفه استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی می پردازند.

ادامه پیگیری به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی راجع به لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، گزارش کمیسیون یکسان در مورد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کم کردن پیامدهای شرایط اضطراری، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری عراق پیگیری می کنند.

رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی را در دستور کار دارند.

‎‎براساس این گزارش، بررسی تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در صندوق همبستگی اسلامی جهت توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار دارد.

وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین وزیران دولت دوازدهم هستند که این هفته با حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به پرسش های نمایندگان پاسخ می دهند.

رحمانی فضلی و ربیعی نخستین وزیران روحانی که به پرسش نمایندگان پاسخ می دهند

واژه های کلیدی: ایران | منابع | اسلامی | کمیسیون | جمهوری خلق | نمایندگان مجلس | کمیسیون بهداشت | کمیسیون کشاورزی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog